Novela o ochraně veřejného zdraví

Seznamte se s novelou o ochraně veřejného zdraví

Každý občan České republiky by měl mít neustále na paměti různé zákony či ustanovení, která je nutné dodržovat. V poslední době se hlavně v Praze upozorňuje na novelu zákona, která pojednává o ochraně veřejného zdraví. Ta upozorňuje hlavně na lékařské posudky pro děti na školy v přírodě a podobné akce.

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví mění hlavně dobu platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti dětí, a to hlavně na školy v přírodě nebo na různé zábory či zotavovací akce. Doposud byly tyto posudky na dobu jednoho roku, nyní se však rok prodloužil na dva roky.

Tato novela vzešla v platnost první listopadový den, bohužel málokterý rodič ji zaznamenal. Tato novela může rodičům ulehčit zařizování tehdy, kdy dítě jede na nějakou akci. Pokud se zdravotní stav dítěte během daných dvou let nijak nezhorší, může být tento posudek předkládán po dobu dvou let na všechny akce, na které své děti pošlete.