evropská norma EN 44545-2+A1

Na co se vztahuje evropská norma EN 44545-2+A1?

Dnes už naprosto běžně využíváme kolejová vozidla. Je to zkrátka dneska už velice komfortní způsob přepravy. Škoda je, že si nikdy neuvědomíme, čím vším takový vlak nebo třeba i tramvaj musela projít. Přece jenom se jedná o dlouhý proces, který v sobě nese hlavně nepříjemné zkoušky a testy, bez kterých by to asi nešlo.

Vlaky, než se rozjedou na svou první cestu, musí projít zkouškami a testy mnoha laboratoří, mezi které se řadí například laboratoř požární ochrany, kde se testuje reakce materiálu na oheň, dále taky laboratoř statických a dynamických zkoušek, musí projít taky testy laboratoří fyzikálně-chemických zkoušek a v neposlední řadě se musí zavítat i do laboratoře spolehlivostních zkoušek. A teprve až se všemi laboratořemi projde a testy budou úspěšně hotovy, může vlak vyjet na svou první cestu po kolejích.

Samozřejmě všechny zkoušky se musí provádět dle norem a předpisů. Většina zkoušek se dělá dle evropské normy EN 45545, ale málokdo ví, že konkrétně evropská norma 45545-2+A1 se vztahuje i na průmyslové hadice v kolejových vozidlech.

Co pomáhá zajistit?

Tato norma mimochodem pomáhá zajistit i implementaci všech bezpečných železničních systémů, a to na celém kontinentu. Není to jenom o požární bezpečnosti, kdy zkoumá a vyhodnocuje reakci na oheň, ale taky je předmětem této normy testování všech komponentů vlaků, které jsou těžší než sto gramu.

Co se týče hadic v kolejových vozidlech, tak ty se zkoumají hlavně po hořlavé stránce.

Podle čeho jsou jednotlivé vlastnosti materiálu zkoumány?

Je nutné, aby došlo ke zkoumání naprosto všech vlastností produktů. Například index kyslíku se zkoumá dle EN 45545-2, optická hustota kouře podle EN 5659-2 a dále toxicita dle NF X70-100-1 a 2. Materiálu jsou děleny do různých oblastí a do třech stupňů ohrožení.

Podobným testováním se zabývá i společnosti CZtesting.