netradiční výstava designu

Netradiční výstava designu nás ohromovala do konce října

V Praze se neustále něco děje. Je pravdou, co se o Praze říká, a sice že je to město, které nikdy nespí. Například neustále se zde hostí celá řada výjimečných hudebních ikon, konají se zde nejrůznější sportovní zápasy a samozřejmě se zde taky konají nejrůznější výstavy a festivaly, které jsou opravdu zajímavé. Například do konce října nás ohromovala opravdu netradiční výstava designu. Byli jste se podívat?

Výstav je v Praze neustále mnoho. Některé trvají dlouhodobě, jiné jsou tu jenom na pár týdnů. Jendou takovou výstavou, která zde byla jenom krátkodobě, přesto sklidila nevídaný úspěch, byla taky netradiční výstava Antonína Hepnara, která byla součástí letošního Designbloku 2017.

Co jsme na této výstavě mohli vidět?

Součástí této výstavy byla výstava rakví, kterou přímo na tuto výstavu vytvořilo osm produktových či grafických designérů a různých jiných umělců. Jednalo se o ukázku zcela nového, netradičního zpracování, které nám ukázalo, jak vlastně mohou taky vypadat pohřební truhly. Celá tato myšlenka vzešla právě od již zmiňovaného Antonína Hepnara, který je nejen designér, ale taky výtvarník a dřevosoustružník.

Jednalo se o výstavu, kterou už dlouho nosil v hlavě. Až nyní své nápady a představy zformuloval do jednoho velkého projektu, který nazval Mezera v designu.

Měla výstava i svou záštitu?

Výstava se samozřejmě konala i pod záštitou, a sice pod záštitou starosty městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého, dále pak pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, náměstkyně Ministerstva kultury Kateřiny Kalistové a taky radního hlavního města Prahy Libora Hadravy.

Nejen výstava „Mezera v designu“, ale taky i samotný Designblok 2017 byl letos opravdu geniální. Lidé odcházeli spokojení, jednoznačně tato akce sklidila opravdu obrovský úspěch. Již nyní se celá řada lidí těší na příští rok, kdy se určitě překonají očekávání.