Prodej alkoholu mladistvým

Prodej alkoholu mladistvým na jihu Čech

Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny uskutečnila v souvislosti s pololetním vysvědčením a zimními prázdninami mimořádné kontroly zaměřené na prodej alkoholu a cigaret mladistvým. Provedla 6 kontrol a porušení zákona zjistila ve 4 případech.

Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny provedla mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků mladistvým. Za účelem prokázání protiprávního jednání byly kontroly prováděny za účasti přizvaných osob mladších 18 let.

Inspektoři ČOI provedli 6 kontrol v odpoledních a večerních hodinách. Ve dvou případech byly kontroly realizovány na základě podnětů spotřebitelů. Zjištění porušení zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, které prodejcům mimo jiné ukládá zákaz prodeje alkoholu a cigaret osobám mladším 18 let, bylo zaznamenáno ve 4 případech. Ve dvou případech byly mladistvému figurantovi prodány tabákové výrobky i alkoholické nápoje. Ve dvou případech se jednalo o alkoholické nápoje. Porušení zákona bude řešeno ve správním řízení a dotyčným obchodníkům hrozí pokuta až do výše 1 000 000 Kč.