Inspekce na plese

Inspektoři i na plese zjistili nekalé obchodní praktiky

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje se tentokrát zaměřila na kontroly plesů a restauračních zařízení v regionu Česká Lípa. Z pěti provedených kontrol byl ve čtyřech případech porušen zákon o ochraně spotřebitele.

Inspektoři ČOI Ústeckého a Libereckého kraje provedli cílené kontroly dodržování zákona o ochraně spotřebitele ve dvou restauračních zařízeních a na třech plesech v regionu Česká Lípa. Z pěti provedených kontrol bylo zjištěno porušení povinností prodávajícího ve čtyřech případech. Opakovaně byl porušován zákon tím způsobem, že spotřebitelům byly prodávány nápoje o nižším objemu, než bylo deklarováno.

V jednom případě bylo prokázáno použití nekalé obchodní praktiky, když v kontrolní konzumaci byl inspektorům podán jiný, a to levnější nápoj, než který si ke konzumaci objednali. Prodávajícímu byla uložena pokuta ve výši 8 000 Kč formou příkazu na místě.