Důchod 2018

Stát bude muset omezit své výdaje

Návrh vlády na zvýšení důchodů je nekoncepční, stát bude muset omezit své výdaje. Hospodářská komora České republiky konstatuje, že ač novela zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění nemá přímé dopady na podnikatelskou veřejnost, ohrožuje stabilitu veřejných financí České republiky, a proto považuje za nutné se k návrhu vyjádřit.

Rozumíme sociální motivaci vlády s ohledem na její programové prohlášení, nicméně s ohledem na fiskální důsledky se Hospodářská komora České republiky nemůže s návrhem ztotožnit.
Hospodářská komora České republiky podporuje dlouhodobé a systémové řešení penzijního systému komplexní reformou, předkládaný návrh je ale proti tomu zcela nekoncepční. Návrh jednoznačně zhorší fiskální udržitelnost penzijního systému, když v souvislosti s navrženými opatřeními předpokládá navýšení výdajů státního rozpočtu v roce 2019 o cca 12 mld. Kč a ve střednědobém výhledu o cca 39 mld. Kč.

Navýšení výdajů státního rozpočtu musí být nutně kryto buď zvýšenými příjmy, nebo krácením výdajů, nebo kombinací obojího. Vzhledem k tomu, že souběžně je předložen i návrh na změny v oblasti daní a jen změny v daních z příjmů mají negativní dopad na veřejné rozpočty ve výši cca 22 mld. Kč, nelze předpokládat, že zvýšení výdajů na důchody bude kryto zvýšením příjmů, ale naopak razantním omezením jiných výdajů. S takovými kroky ale programové prohlášení nepočítá.

Dnešní důchodový systém v ČR je velmi nediverzifikovaný a extrémně solidární, což jej činí dlouhodobě riskantním v konečném důsledku jak pro stát, tak i z pohledu jednotlivce. Novela nejen, že neřeší současné problémy důchodového systému, ve své podstatě je ještě zhoršuje.

Důsledkem zavedení navrhovaného opatření bude ještě menší zásluhovost než nyní. Vysoké předdůchodové příjmy jsou regulovány již při výpočtu důchodu.
Jediným řešením současné situace je skutečná penzijní reforma. Hospodářská komora České republiky proto vyzývá vládu, aby podnikla kroky vedoucí ke skutečné penzijní reformě, která bude řešit fiskální udržitelnost systému, jeho diverzifikaci, zvýšení jeho ekvivalence a působit ve směru rozložení mezigeneračního břemene.

Dlouhodobá neudržitelnost českého penzijního systému se zásadním negativním dopadem na celé veřejné finance je již nyní kritizována ze strany Evropské komise. Proto předpokládáme, že předmětný návrh kritickou pozici Evropské komise dále vyostří.