ČOI provedla mimořádnou kontrolní akci

ČOI provedla mimořádnou kontrolní akci v zimním Vrchlabí

Česká obchodní inspekce sleduje kvalitu prodeje zboží a služeb v turisticky zajímavých lokalitách, které v zimním období vyhledávají především milovníci lyžování a dalších sportů. Tentokrát se inspektoři Královéhradeckého a Pardubického kraje zaměřili na středisko Vrchlabí, kde provedli 22 kontrol a porušení právních předpisů zjistili u více než 40 procent z nich.

Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj uskutečnila v měsíci únoru mimořádnou kontrolní akci. Cílem bylo prověření nabízených služeb a obchodní sítě, včetně provozoven veřejného stravování ve Vrchlabí. Zároveň byl v této lokalitě proveden na 2 čerpacích stanicích odběr 7 vzorků PHM, které vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

Pracovníci České obchodní inspekce provedli celkem 22 kontrol v 19 maloobchodních prodejnách a ve 3 restauračních provozovnách. V 9 provozovnách bylo zjištěno porušení právních předpisů. Jednalo se především o porušení zákona č. 634/92 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Celkem zaznamenáno 40,9 % porušení právních předpisů. Jednalo se například o neseznámení spotřebitele s konečnou cenou, prodej výrobků v nesprávné hmotnosti, nesprávné informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, neumístění viditelného zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let nebo porušení práv duševního vlastnictví, kdy inspektoři zajistili celkem 58 kusů výrobků v hodnotě originálů za 61 700 Kč.

Česká obchodní inspekce na místě uložila 6 pokut v celkové hodnotě 11 000 Kč. S 3 kontrolovanými osobami bude zahájeno správní řízení. Na 2 úředně neověřené váhy byl inspektory ČOI vydán zákaz používání měřidel.

Česká obchodní inspekce uskutečnila tuto mimořádnou kontrolní akci v součinnosti s Českou inspekcí životního prostředí – oblastní inspektorát Hradec Králové a Celním úřadem pro Královéhradecký kraj.