UNaLab

Praha součástí mezinárodního projektu UNaLab

Do Prahy se v současné době hrne čím dál větší procento lidí. Většinou se sem lidé uchylují za novými pracovními možnostmi, jindy sem jezdí za školou, jindy za příležitostmi, o nichž se zde ví, že jich je tu více než kde jinde v celé České republice. Díky tomu, že se sem hrne stále větší množství lidí, je Praha město, které se může chlubit vysokou životní úrovní. Samozřejmě je taky ekonomicky vyspělá a o cestovní ruch zde není nouze.

Nicméně je nutné poznamenat, že se Praha snaží neustále dostávat i do nejrůznějších projektů, aby se také vryla do paměti někoho jiného než Čechů a zdejších turistů. V poslední době se zde pořádá řada významných kulturních akcí a dále také řada významných sportovních akcí, a tak se tedy Praha opravdu dostává do podvědomí celého světa, nikoliv ne jenom do podvědomí České republiky.

V současné době se dokonce rozhodlo, že se přidá opět k něčemu mezinárodnímu, a to konkrétně do projektu UnaLab.

O co se jedná?

Rada hlavního města Prahy se rozhodla, že se město připojí do mezinárodního projektu UNaLab. Podepsala se tak konsorciální smlouva mezi hlavním městem České republiky, dále mezi Institutem plánování a taky mezi rozvojem hlavního města Prahy. Samozřejmě se do smlouvy podepsali i partneři tohoto mezinárodního projektu.

Pokud se ptáte, čeho je UnaLab zkratka, pak je to Urban Nature Lab, což je projekt prováděný v rámci komunitárního programu Horizon 2000. Jedná se dnes už o největší a nejvýznamnější program, který financuje vědu jako takovou, dále také výzkum a i inovace na evropské úrovni až do roku 2020.

Toto podepsání však ještě není úplně oficiální, protože se musí podepsat ještě Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Co je cílem projektu?

Cílem tohoto mezinárodního projektu je hlavně to, abychom společně čelili výzvám, které se vážou s vysokou mírou urbanizace. Měly by se tak následně zavádět řešení pomocí zelené a modré infrastruktury v ulicích, kdy by se tak měla zvýšit odolnost města vůči změně klimatu v souvislosti s vodohospodářstvím.

Mezi pilotní města se řadil třeba Eindhoven, Janov nebo třeba i Tampere.