Digitální vzdělávání

Digitální vzdělávání zažije další rozvoj!

Praha jakožto hlavní město má na svých bedrech poměrně velkou zodpovědnost. Musí se neustále snažit o to, aby byla vpřed před ostatními jinými městy a aby se stále udržela na evropské úrovni tak vysoko, jak se aktuálně nachází. S tím vším opravdu přichází již zmiňovaná zodpovědnost, protože se tak takřka denně musí diskutovat o nejrůznějších zákonech, vyhláškách a novinkách, které se v městě zavedou. Také se neustále musí pořádat řada akcí, aby neutichl cestovní ruch či aby neutichla radost těch, kteří zde žijí.

Co se týče akcí, těch je v Praze habaděj. V poslední době se hodně věcí rozhoduje i na úřadech. V současné době k takovým rozhodnutím přibylo i podepsání Memoranda, které se týká rozvoje digitálního vzdělávání.

Digitální vzdělávání jako naše budoucnost

Co se týče technologií, ty jsou dnes opravdu hojně využívané. Kde bychom bez takových technologií dneska byli. Díky nim máme život nejen snazší, ale hlavně taky rychlejší. Proto se není čemu divit, když Praha svolila k tomuto podpisu. V Praze se aktuálně digitální vzdělávání dostává na střední školy, kde se aktuálně zřizuje. Stala se z toho jakási priorita, kterou je nutné zavést na metropolitní školy.

28.srpna se tak díky této hlavní prioritě podepsalo již zmiňované Memorandum o rozvoji digitálního vzdělávání, což podepsala radní Irena Ropková, dále také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc a také i Michal Zálešák, který zastupoval Czech ICT Alliance.

Co všechno Memorandum zahrnuje?

Tímto podpisem se tedy domluvila spolupráce související s podporou inovativních projektů právě v oblasti vzdělávání, které budou zaměřeny na využívání digitálních technologií. Spolupráce by měla dopomoct i k lepšímu rozvoji digitální gramotnosti a také by mělo být rozvíjeno informatické myšlení žáků.

Jedná se o spolupráci, která byla městem Prahou nazvaná jako „Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020“.