Webová aplikace odhaluje minulost Židů

Webová aplikace odhaluje minulost Židů

Každá země má svou temnou minulost a u nás je naprosto zřejmá. Holokaust se velkou měrou dotkl i nás a pražských Židů, jejichž život se vývojáři rozhodli trochu oživit. Vytvořili webovou aplikaci MemoGIS, která má mapovat a trasovat trvalá pražská bydliště více než tří desítek tisíc židovských obětí holokaustu. Znázorňuje také úbytek židovské populace od druhé světové války i místa, kde docházelo k jejich perzekuci nebo incidentům s nimi. 

Důvodem spuštění této aplikace byl Mezinárodní den památky obětí holokaustu, který se před nedávnem slavil.  

Součástí aplikace, kterou je ostatně možné si stáhnout i do svého mobilního telefonu (nefunguje pouze na počítači), jsou i fotky a dokumenty z té doby. Na mapě si můžete přečíst i příběh konkrétního člověka, jeho život či důvody, proč byl odveden nebo zabit. Celý příběh doplňují i fotografie a již zmiňované historické dokumenty, které dodávají příběhu na vážnosti a díky kterým nebude člověk o reálnosti pochybovat. 

Pokud vás tedy zajímá mikrohistorie židovského obyvatelstva ve společnosti, omezování jejich prostoru nebo interakce s ostatními, stažení jistě stojí za zvážení.