Úmrtnost vlivem horka? V Praze stále častější jev

Úmrtnost vlivem horka? V Praze stále častější jev

Řada lidí má léto spojené s vodou nebo jinými letními aktivitami, ovšem i s tímto ročním obdobím přichází na řadu i řada rizik. Mezi ně patří úmrtí vlivem horka, což je jev, ke kterému v Praze dochází každým rokem stále častěji. Úmrtnost vlivem horka vzrostla jenom za posledních třicet let v Praze o dvojnásobek, což je v porovnání s malými městy nebo vesničkami velmi vysoké číslo. Právě v menších městech nebo vískách je číslo úmrtnosti minimální, v Praze však značné. 

Důvodem zvyšujícího se čísla je především relativně malé zastoupení zeleně. To má za následek vznik takzvaného městského tepelného ostrova. Teploty se zde drží poměrně vysoko, průměrné letní denní teploty se pohybují i kolem dvaceti stupňů, kdy před třiceti lety se průměr točil kolem patnácti stupňů.  

Nabízí se otázka, jestli existuje nějaký způsob, jak opětovně snížit počet umírajících na horko. Podle odborníků se města musí co nejrychleji adaptovat na teplejší podnebí, které nyní celosvětově převládá.