Rekonstrukce Staroměstské radnice

Rekonstrukce Staroměstské radnice

Rekonstrukce Staroměstské radnice je v už několik měsíců v plném proudu a má několik etap. Na řadě je nyní rekonstrukce orloje, který se musí v pondělí 8. 1. 2018 na pár měsíců zastavit. Turisté a návštěvníci si ho mohou ještě naposledy poslechnout v 9 hodin ráno a pak bude následovat příprava na rekonstrukci.

Jelikož se jedná o složitý stroj, všechny díly a součástky se musí označit a sepsat, aby nedošlo při pozdějším skládání k záměně. Tato předpříprava zabere několik dní popřípadě týdnů. Celý stroj bude následně převezen k restaurování, což zabere přibližně 5-6 měsíců.

Ovšem po orloji by nemělo zůstat prázdné místo a měl by být nahrazen velkoplošnou obrazovkou, která však bude instalována až po demontáži, tedy někdy v únoru. Tato varianta je ale zatím jen v jednání na Magistrátu hl. m. Prahy.

Staroměstská radnice neprošla kompletní rekonstrukcí od druhé světové války, kdy byla radnice značně zničena a nebyla následně příliš kvalitně zrekonstruována. I proto bude rekonstrukce trvat přibližně půl roku, aby bylo vše uděláno pečlivě a mohli se na něj návštěvníci chodit koukat mnoho dalších let. Takováto rekonstrukce stroje orloje a apoštolů vyjde na zhruba 7,4 milionů korun (bez DPH) a na 2 miliony vyjde výroba nového kalendária, dvířek apoštolů a malba