Prodej alkoholu nezletilým

Prodejci o Velikonocích prodávali tvrdý alkohol nezletilým

Na začátku Velikonočních prázdnin Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje kontrolovala, zda si mladiství středoškoláci mohou koupit i tvrdý alkohol. Ano, celkem bez problémů – v 5 případech z 6 kontrol tvrdý alkohol figurantovi České obchodní inspekce na severu Čech prodali (tj. 83 %).

Inspektoři ČOI pro Ústecký a Liberecký kraj na „Zelený čtvrtek“, kdy dětem začaly prázdniny, provedli celkem 6 kontrol se zaměřením na prodej alkoholu osobám pod 18 let v řetězcích i malých prodejnách. K vlastní kontrole využili figuranta. Oprávnění provádět kontrolní nákupy prostřednictvím osob mladších 18 let umožňuje České obchodní inspekci již téměř rok tzv. „protikuřácký zákon (zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek).

Kontrola byla zahájena kontrolním nákupem alkoholu mladistvým figurantem. Inspektoři se tentokrát rozhodli neobjednávat mladistvou osobou „pouze“ pivo a víno, ale tvrdý alkohol, který pro mladistvého je obzvláště nebezpečný. Ke kontrolám přizvaným mladistvým figurantům byl bez ověření věku a bez doprovodu osoby starší 18 let v 5 případech prodán alkoholický nápoj (vodka 37,5%, tuzemák 35%). Pro porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bude s kontrolovanými společnostmi zahájeno správní řízení, kde bude rozhodnuto také o výši pokuty.