PPC audit – co to je a jak jej lze provádět?

PPC audit – co to je a jak jej lze provádět?

PPC audit zhodnocuje, nakolik je reklamní kampaň úspěšná. Každá reklamní kampaň totiž může mít určité chyby, a ty můžete prostřednictvím auditu zjistit. To vám pomůže reklamní kampaň optimalizovat. Například když stáhnete reklamu z míst, kde není příliš úspěšná, můžete ušetřit. Nebo se vám naopak může stát, že jste na některou z příležitostí zapomněli. Pomocí PPC auditu tak můžete různě přerozdělovat rozpočet na reklamu, abyste z ní získali možné maximum. 

Proč je PPC audit důležitý? 

PPC audit má hned několik cílů, díky kterým budou náklady na reklamu vynaloženy s co největší účinností. Současně díky PPC auditu můžete ušetřit náklady na reklamu a lépe zacílit reklamu. S auditem můžete kontrolovat technické nastavení nebo to, nakolik byla implementace nových funkcí reklamy užitečná. Cílem je také možná revalidace cílů nebo omezení kampaní. Pokud audit svěříte specialistovi, můžete získat také další pohled na vaši reklamu a možná i relevantnější výsledky. 

Kdo může provádět audit? 

Audit si samozřejmě můžete provést sami. Není to úplně špatně, protože můžete získat správné technické nastavení kampaní a další zajímavé skutečnosti. Obvykle je ale mnohem užitečnější podívat se na kampaň jinýma očima, někoho, kdo kampaň nezná, ale může ji pomoci vyhodnotit (od toho jsou například speciální PPC agentury). Jedním z užitečných nástrojů je automatický PPC audit, který sám vyhodnotí kampaň. Výstupem je obvykle procentuální úspěšnost kampaně (např. 57 %). Je to jen povrchový nástroj, na který se nedá příliš spoléhat. Neřekne například vůbec nic o strategii. 

Proč je vhodný externí PPC audit? 

Čas od času je vhodné svěřit svou kampaň osobě, která s PPC reklamou pracuje každý den, ví přesně, jak funguje, a na jaké chyby se zaměřit. Tato osoba bude mít jiný přístup než vy, a bude vám umět poradit ohledně strategie, pomůže vám optimalizovat kampaň tak, abyste zbytečně neplýtvali peněžními prostředky. Je ale třeba počítat s tím, že PPC audit od specialisty bude nejdražší variantou auditu, i když s jeho pomocí toho také nejvíce zjistíte.