Podzim se v Praze nesl ve znamení výlovu rybníků

Podzim se v Praze nesl ve znamení výlovu rybníků

S příchodem chladnějších dnů se vášniví rybáři pomalu, ale jistě loučí se svým oblíbeným sportem. Rybaření už odzvonilo, těšit se na něj můžete opět na jaro. Během podzimu s končící rybářskou sezonou dochází k výlovu rybníků na území hlavního města Prahy. Výlov se během podzimu konal na více jak třech desítkách pražských rybnících a vodních nádržích. Výlovy stejně jako v uplynulých letech doprovázely i programy pro školy, zvaná samozřejmě byla i veřejnost.  

K výlovům docházelo od začátku října až do poloviny listopadu, kdy byla sezona výlovů ukončena. Součástí výlovů na jednotlivých rybnících byly i doprovodné programy, během kterých se mohli lidé dozvědět mnoho nového a zajímavého.  

Výlovy se stejně jako v uplynulých letech konaly ve spolupráci s Českým rybářským svazem a ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi. Seznam výlovů i s daty a doprovodnými programy byly zveřejněny na stránkách Lesů hl.m.Prahy.