kreativní centrum otevřeno

Kreativní centrum otevřeno!

Praha jakožto hlavní město České republiky je neustále velice hojně navštěvováno, což znamená, že je nutné, aby si neustále udržovala ten svůj svěží vzhled. Zde jsou navštěvovány hlavně památky, které jsou proto pořád rekonstruovány a opravovány. Samozřejmě se neustále otvírají i nové fakulty na vysokých školách, protože Praha je jedním z univerzitních měst České republiky. Mimo to se otvírají i jiná zařízení, mezi která se nyní řadí i kreativní centrum.

Jedná se o Pražské kreativní centrum, které nabízí jistý prostor pro soustředění organizací a lidí z kulturních a kreativních odvětví. Ke slavnostnímu otevření došlo na začátku října, konkrétně 4. října, a najdete ho nyní v Radničních domech, které se nachází nedaleko Staroměstského náměstí.

Díky tomuto kreativnímu centru konečně po několika letech došlo k využití volných prostorů Radničních domů. Ty byly opravdu dlouho prázdné a bylo to škoda, ale naštěstí nyní už mají šanci zase ožít – dokonce v kreativním duchu.

Co v domech nyní vzniklo?

Domy jsou nyní plné kanceláří, co-workingových prostor, různých zasedacích místností a taky přednáškových sálů. Všechny tyto prostory a místnosti jsou k dispozici aktivním občanům a organizacím, jejichž činnost jakkoliv podporuje a pomáhá oživovat centrum hlavního města České republiky.

Jaká místnost je zde nejstarší?

Nejstarší místností je zde takzvaný Skautský institut. Mimo něj zde najdete taky informační centrum, které informuje o vzdělávání EDUin. Zázemí zde má už i Pragulic nebo třeba iniciativa Prázdné domy. Samozřejmě si zde nemusíte pronajímat prostory na dlouho, ale lze to i na jednorázové akce, jako jsou workshopy firem, přehlídky nebo nejrůznější firemní i nefiremní projekce. V plánu je zde konání seminářů nebo přednášek pro veřejnost.

Konkrétní adresa je: Malé náměstí 4/10, Praha 1. Pro orientaci: najdete ho na Starém městě.