stěhování v Praze

Kdy a proč se stěhovat do nových kanceláří? Třeba v Praze?

I když se z valné většiny pořád pracuje formou home office, v některých společnostech nemá práce z domova žádný smysl. Důvod je prostý – značně by pokulhávala produktivita a efektivita práce, protože k výsledkům je zapotřebí týmová spolupráce. Pokud se ve firmě zrovna potýkáte s nárůstem zaměstnanců nebo naopak s propouštěním, nabízí se otázka, jestli nepřichází v úvahu stěhování. Jelikož se jedná o logisticky, ale také investičně náročný proces, je potřeba zvážit mnoho faktorů. A při stěhování v Praze i případný termín a čas, abyste se vyhnuli té nejhlavnější špičce.

Stěhování může mít dopad na zaměstnance

Mnoho zaměstnavatelů se na stěhování kanceláří dívá jako na příležitost nebo naopak na nutnost v případě, že se potřebují snížit výdaje nebo jít do menšího, když se propouštělo. Ve skutečnosti však může mít stěhování velký dopad i na zaměstnance jako takové. A to si uvědomuje jenom málokdo.

Nedávný průzkum se však zajímal právě o to, jak jsou spokojení sami zaměstnanci. Byli skutečně o něco produktivnější nebo byla produktivita práce to, co značně pokulhávalo?

Podle zmiňovaných průzkumů stěhování prospělo zhruba sedmdesáti procentům zaměstnanců, na které to mělo vliv tím, že se zvýšila a značně zlepšila jejich spokojenost a právě zmiňovaná produktivita. Mnozí byli nadšení z většího prostoru a jiní z lepší lokality. Co však zaměstnanci mnohdy viděli jako velký problém byla horší kvalita kanceláří nebo například velmi špatné a příliš zdlouhavé dojíždění.

Hlas zaměstnanců by neměl být umlčen

I když je samozřejmě konečný verdikt na zaměstnanci, hlas zaměstnanců by nikdy neměl být umlčen. Při zařizování a také při úpravách interiéru je podstatné, aby se názor zaměstnanců neudupal. Přece jenom se chce zaměstnavatel vyhnout příliš nízké produktivitě, která ze zařízení může také vyplývat.