Čistá energie Praha 2017

Dotace pro program Čistá energie Praha 2017 schválena!

Praha je město, které se neustále snaží o to, aby se v něm žilo hezky a aby zde byli lidé spokojení. Proto je neustále podnikáno mnoho akcí. Mimo akce se město snaží o nejrůznější opravy a jiná nutná opatření, která vedou opět jenom k lepšímu zdejšímu životu. Stále se tedy něco děje a někdy neuškodí vědět, co třeba rada aktuálně schválila nebo co nás v budoucích dnech čeká za události, výstavy, akce či jiné podobné záležitosti.

Jednou takovou novinkou ze zdejšího pražského úřadu je to, že se schválila dotace v rámci programu Čistá energie Praha 2017.

O co se jedná?

Program Čistá energie Praha 2017 je program, který se týká příspěvků do domácností, které se týkají například výměny stávajícího zdroje tepla a teplé vody. O tuto dotaci požádalo takřka pět set žadatelů, kterým tyto dotace nyní byly schváleny. Rada hlavního města Prahy se rozhodla udělit svým žadatelům v rámci tohoto programu dotaci, která se vyšplhala až do výše jedenácti milionů a takřka sedm seti tisíc korun.

Nebyly to jenom příspěvky domácnostem

Samozřejmě se v žadatelích ocitly i nějaké domácnosti, ale většinou o dotace žádaly projekty, které prosily o pomoc při modernizaci plynového vytápění, dále také o pomoc při projektech zaměřených na přeměny lokálních topidel ve prospěch vtápění centrálního typu, dále se jednalo o dotaci na sedm projektu instalace tepelných čerpadel a něco se dávalo i na náhrady kamen na pevná paliva.

Město Praha však aktivně podporuje právě projekty a domácnosti v rámci tohoto programu. Jedná se o pravidelnou finanční podporu, která se uděluje už od roku 1994.

Samozřejmě jednotlivá pravidla tohoto programu jsou každým rokem jiná, jsou aktualizována s ohledem na aktuální ekonomiku a ekologickou politiku