Mapa s ukázkou sjízdné rampy při úpravě vozovky

Dopravní opatření na komunikaci V Holešovičkách

Od 25. září 2019 je omezen provoz na sjízdné rampě z komunikace V Holešovičkách na komunikaci Nová Povltavská.

Práce budou probíhat v etapách. Uzavřen bude vždy jeden jízdní pruh. Důvodem je oprava vozovky. Předpokládané ukončení rekonstrukce vozovky je na konci roku 2019.

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. Strabag, a.s