Centrální park na Chodově

Centrální park na Chodově prošel revitalizací

Revitalizace západní části Centrálního parku na Chodově v Praze 11, na níž pracovaly od jara 2018 Lesy hlavního města Prahy, byla nedávno dokončena. V parku vznikla nová cestní síť, prodloužila se cyklostezka, přibylo 111 stromů, altán, 22 laviček, dva stoly a osm odpadkových košů. Park dostal i nové veřejné osvětlení a na volné ploše o rozloze cca 7350 m2 byly také založeny trávníky.

 

Práce se dotkly celé západní části parku, který vyplňuje prostor mezi panelovými domy Jižního Města a pod nímž vede trasa metra C mezi stanicemi Opatov a Háje. Revitalizaci plochy o rozloze cca 42 tisíc m2 financovalo hlavní město Praha prostřednictvím investičního odboru, celkové náklady činí 13,5 milionu korun včetně DPH.

 

„Nový park na Chodově nabízí po rekonstrukci skvělé možnosti jak k odpočinku, tak ke sportovním a venkovním aktivitám. Přibyla nová zeleň a nové stromy. To nám pomáhá v boji proti suchu a tepelným ostrovům, které v horkých letních dnech sužují obyvatele Prahy,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček.

 

Altánek, stoly pro piknik i nové osvětlení

 

U parkových cest je rozmístěno osm nových ocelových odpadkových košů a 22 lavic, které na dvou místech doplňuje bytelný stůl z dubu a oceli, který je ideální pro pořádání pikniků. Nově zavedené veřejné osvětlení v západní části parku tvoří pět stožárových lamp a 54 odolných zemních LED svítidel, která v celé délce osvětlují hlavní asfaltovou komunikaci. LED světly je vybaven také nový altán.

 

Mezi vysázenými stromy jsou především různé druhy javorů, habry obecné, břízy bělokoré, duby letní, jasany ztepilé či lípy srdčité i velkolisté.

 

Své zástupce tu mají také ovocné stromy, například třešeň ptačí nebo višeň turecká. Kromě nových stromořadí a skupin stromů byly v parku v rámci vegetačních úprav založeny také nové parkové trávníky.