výročí povodní

Na Žofíně se připomnělo výročí povodní

Letošní rok se v Praze nese ve znamení připomínky povodní. Už je to totiž patnáct let, co povodně zasáhly velkou část Prahy. Díky tomuto si uvědomujeme, jak ten čas vlastně letí, vždyť teprve to bylo tady, řada z nás to má ještě živě v paměti, a najednou je to už dávno fuč, už dávno jsme si postavili nové příbytky, už dávno jsme zapomněli na toto neštěstí.

Praha letos žije ve znamení těchto připomínek. Měli bychom mít stále na paměti, čeho je matka příroda schopná. Upozorňuje se tak na nutnost mít majetek řádně pojištěný, protože nikdy nevíte, co všechno se vlastně může stát. Může vám blesk uhodit do střechy, může vám strom spadnout na výš příbytek nebo vám právě voda může zaplavit nejen sklep, ale opravdu celý dům. Existuje tedy mnoho podob, jak se může matka příroda na nás doslova vyřádit. Měli bychom tedy mít na paměti, že je možné se proti těmto věcem pojistit.

Jak se připomínají povodně v Praze?

V Praze se letos připomínají povodně například velkou výstavou na Kampě, která byla přístupná během září. Mohli jste tak zhlédnout autentické fotografie toho, jak to vlastně před patnácti lety vypadalo. Mohli jste vidět, co všechno povodně napáchali nebo jak vlastně vypadali v tom nejhorším stádiu.

  1. září si však výročí povodní připomněli i na Žofíně. Právě Slovanský ostrov byl totiž při povodních v roce 2002 velice zasažen. V polovině září se tak uskutečnila přehlídka složek integrovaného záchranného systému. Také se připomněly i jejich velké role při protipovodňové ochraně tohoto našeho hlavního města.

Poklona všem zachráncům

Důležitým bodem celé této připomínky byla rozhodně udělená poklona všem dobrovolným hasičů, dále také záchranářům, policistům, strážníkům či zaměstnancům různých služeb, kteří pomáhali při této velké pražské katastrofě.

Pokud jste se tohoto dne účastnili, tak jste se mohli účastnit různých kvízů a soutěží.