Zimní humanitární pomoc spuštěna

Zimní humanitární pomoc spuštěna

Hlavní město Praha se stejně jako v předcházejících letech rozhodla spustit zimní humanitární pomoc lidem, kteří jsou aktuálně bez domova. Ke spuštění humanitární pomoci došlo prvního prosincového dne a navazuje se tím pádem na sérii protiepidemických opatření, jakými hlavní město reaguje na aktuální panující pandemii. Hlavně se klade důraz na zapojení sociálních služeb. Zapojují se však také nevládní neziskové organizace a úzce se spolupracuje s policií.  

V rámci zimní humanitární pomoci se opět zaměřuje na lidi bez domova. K dispozici je stejně jako v uplynulých letech Centrální dispečink, který zajišťuje prakticky po celý den přístřeší lidem, kteří ho zrovna nemají. Centrální dispečink zároveň propojuje jednotlivé organizace a také instituce, které jsou zapojené do tohoto skvělého projektu a kontroluje kapacity v každé z nich.  

A jak pomáhá v tomto případě policie? Při svých každodenních obhlídkách informuje lidi bez domova o této možnosti. Jinak by se lidé bez domova o noclehárnách a centrech poskytujících jim přístřeší nedozvěděli.