Výstavy k výročí republiky

Výstavy k výročí, které se budou konat na Pražském hradě

Letošní rok je pro republiku skutečně významný. Slaví se sté výročí založení československého státu, což je skutečně velká událost, kterou je třeba dosti oslavit. Už nyní se plánuje skutečně mnoho akcí, které nám toto slavné výročí připomenou. Například v Praze tyto oslavy vypukly první lednový den, kdy jsme mohli zhlédnout skutečně obdivuhodný ohňostroj, který byl naprosto fascinující a doslova dech beroucí. Kromě toho se na Pražském hradě konaly a budou konat výstavy, které nesou společný název „Založeno 1918“.

Jedná se o soubor pěti výstav, z nichž dvě se už konaly. První se konala poměrně krátce, a to od 10. do 15. ledna. Během této výstavy se vystavovaly vzácné originály archiválií, k nimž patřil například korunovační evangeliář Karla IV. Druhá z nich se konala od 16. do 23. ledna a díky ní jsme si mohli opět prohlédnout korunovační klenoty, které jsou k vidění jenom výjimečně. Na této výstavě jsme si poprvé mohli prohlédnout korunovační klenoty i zezadu, protože byly přeloženy do samostatné, nové vitríny.

Další tři výstavy se však ještě budou konat – třetí v pořadí bude už delší a bude se konat od 27. února do 1. července. Představí se na ní nejvýraznější okamžiky ve vývoji českého státu od 10. století až do současnosti. Čtvrtá výstava se pak bude konat od 7. března, kdy se představí historie státních symbolů.

Co se týče poslední páté výstavy, ta bude zahájena v době konání XVI. všesokolského sletu a bude nazvaná „Stráž na Hradě pražském“.