Věděli jste o piktogramech v Městské knihovně?

Věděli jste o piktogramech v Městské knihovně?

Knihy jsou něco, čemu opět přicházíme na chuť. Sice tu knihy byly vždycky, ale v posledních letech jsme se upnuli spíše na klasické filmy a knihy šly najednou stranou. Stále větší popularitě se třeba těší Městská knihovna v Praze, kam se registruje stále více a více lidí. Málokdo ale ví, že právě v této krásné pražské knihovně je možné orientovat se podle piktogramů. Piktogramy jsou tu od toho, abychom rychleji a snadněji zařadili tituly do správné kategorie.

Pokud hovoříme o piktogramech, hovoříme o jednoduchém grafickém znázornění nějakého předmětu, činnosti nebo vlastnosti. Jsou to věci snadno srozumitelné, a to opravdu pro každého bez ohledu na pohlaví, národnost nebo postižení.

Piktogramy registrujeme už několik dlouhých staletí. Z doložitelných archů je zřejmé, že pomocí piktogramů se dorozumívala i prehistorická civilizace. Je až obdivuhodné a skvělé, že tento způsob používáme dodnes.