popelnice na bioodpad

Třídění bioodpadu ušetří práci městu a peníze občanům

Praha rozšiřuje možnosti svozu bioodpadu rostlinného původu.

Rada hlavního města Prahy na dnešním zasedání souhlasila se zněním vyhlášky, která upravuje ceny za svoz komunálního odpadu a rozšiřuje službu svozu bioodpadu rostlinného původu.

„Až 40 procent obsahu černých popelnic tvoří rostlinný bioodpad. Ten přitom vůbec není vhodný pro likvidaci ve spalovně. Praha chce rostlinný bioodpad vozit do kompostárny nebo do bioplynové stanice a získávat z něj tak další produkty v podobě hnojiva nebo bioplynu. Proto jsme nastavili podmínky tak, aby ti Pražané, kteří třídí rostlinný bioodpad, ušetřili. 

Co to znamená pro občany?

Vyhláška by měla vstoupit v platnost 1. ledna 2020. Reflektuje současné trendy v předcházení vzniku a snižování množství odpadů města. V následujících týdnech chystá Praha informační kampaň věnovanou nové možnosti třídění rostlinného bioodpadu, jehož využití umožní lidem neutrácet zbytečně své peníze za svoz černých popelnic

Dalším důvodem, kvůli kterému byla přijata nová vyhláška o poplatcích za svoz komunálního odpadu, je, že stávající vyhláška vstoupila v platnost již v roce 2005. Tudíž ceny za svoz komunálního odpadu v ní stanovené již neodpovídají současným nákladům. V roce 2019 byla Praha nucena dotovat svoz a likvidaci směsných komunálních odpadů částkou téměř 300 milionů korun.

Nová vyhláška reflektuje stávající náklady a zvyšuje cenu za svoz směsného komunálního odpadu o 30 %. Naopak zaváděnou službu svozu rostlinného bioodpadu město ze svého rozpočtu podpoří. Navržená cena tak představuje pro dosavadní majitele hnědých popelnic zlevnění o 50 %.