Sekala se stromovka kosou, a to koncem května

Sekala se stromovka kosou, a to koncem května

Vzpomínáte na doby, kdy se k sečení trávy ještě používaly staré dobré kosy? Tuto dobu našich babiček jste si mohli připomenout koncem května, kdy pražskou Stromovkou prosvištěly právě kosy. O akci se postaraly Lesy hlavního města Prahy, které vytáhly z postele nadšence a milovníky poctivé práce. Právě ti, kdo vstali, si mohli vyzkoušet či případně pomoct posekat Stromovku jako za starých dobrých časů, a to kosou.  

Mnozí rodiče i prarodiče si jistě pamatují dobu, kdy byly krásné louky posekány na seno. Sekalo se tak zhruba třikrát za sezonu, první senoseč probíhala zpravidla nejpozději do poloviny června. Když se stihlo tento termín dodržet, stihla narůst ještě tráva druhá, a to otava.  

Seno je dnes hlavním zdrojem krmiva a také vystýlkou pro hospodářská zvířata. První senoseč vždycky předcházela následnému období sklizně a plnění stodol a sýpek. Louky se vždycky sekaly až za tmy, aby ranní rosa poctivé práci nepřekážela.