Vizualizace nových prostor na Petříně

Na Petříně vznikne pro návštěvníky nové sociální zázemí

Rada hl. m. Prahy schválila vybudování nového zázemí na Petříně. Určeno bude především pro návštěvníky a technické pracovníky petřínských zahrad.

Nový objekt je navržen tak, aby přirozeně splynul s prostředím ohradní zdi na okraji Velké Strahovské zahrady. Nevzhledné provizorní toalety nahradí nové sociální zázemí.

Co bude v rámci rekonstrukce vystavěno? Navržený objekt bude dvoupodlažní, částečně zapuštěný do terénu. Vybudováno zde bude hygienické zázemí, malá denní místnost, která bude sloužit jako útočiště při nepříznivém počasí a příruční sklad drobného nářadí, pracovních pomůcek a materiálů. Objekt bude rozdělený na dva samostatné celky. V suterénu se bude nacházet zázemí zahradní údržby a v přízemí veřejné toalety.

Celkové pojetí objektu je maximálně jednoduché bez historizujících odkazů, s využitím tradičních materiálů.