Ekologie na první místě - odpadkových košů ve městě není nikdy dost

Ekologie na první místě – odpadkových košů ve městě není nikdy dost

V posledních letech se stále více a více upínáme k ekologickému stylu života. Aktivně třídíme odpad, snažíme se omezit používání plastů a chodíme sbírat odpadky do přírody. Investujeme do solárních panelů a dalších úsporných opatřeních snižujících energetickou náročnost rodinných domů a dalšími způsoby se snažíme o to, aby planeta jenom kvetla. S tím souvisí i zvyšující se počet odpadkových košů ve městech a obcích. Jelikož se ekologie dostala na první místo, venkovní odpadkové koše se na veřejných prostranstvích začaly objevovat stále častěji. Zatímco některý odpadkový koš je s popelníkem, jiný je rozdělen do menších nádob podle barev, což umožňuje třídění odpadku. 

Na třídění odpadku záleží

I města a obce se snaží vést občany k tomu, aby docházelo ke třídění odpadu. Je to jen drobnost, kterou můžeme udělat pro naši planetu. Pokud stále ještě nevidíte důvod toho, proč odpad vlastně třídit, my vám těch důvodů přinášíme rovnou několik. Města často do svého městského mobiliáře často zahrnují automaticky vedle laviček právě tyto koše.

Vytříděný odpad se dál používá a šetří se tím značné množství energie

Každý člověk je si vědom toho, že třídit odpad má smysl, že to prospívá planetě. Ale už jen hrstka lidí ví, jak konkrétně třídění odpadu životnímu prostředí pomáhá. Předně je třeba zmínit, že pokud budeme odpad třídit, je možné ho následovně dál využít. Ušetří se tím primární suroviny, jako je dřevo, uhlí, ropa nebo různé rudy, které jsou dnes spíše vzácnými surovinami a pomalu také nedostatkovým zbožím. 

Recyklací odpadu se dále šetří značné množství energie, čímž se pomáhá snižovat množství produkovaného CO2. Pokud například budete třídit sklo, střepy se využijí při výrobě nového skla a sníží se tím vznik CO2 až o čtyřicet procent, ukázaly statistiky. 

Šetříme přírodu, šetříme peníze

Pokud vám stále nepřijde atraktivní třídění odpadu, posledním důvodem, proč kývnout k této činnosti, vás jistě přesvědčíme. Tím, že šetříme přírodu a třídíme odpad, totiž šetříme i naši peněženku. A na finanční motivaci už slyšíte, ne?

Díky třídění odpadu docílíme nižších nákladů. Na směsný odpad po pořádném roztřídění totiž potřebujete daleko menší popelnici, za kterou budete platit.