Design pro demokracii

Design pro demokracii je k vidění v Uměleckoprůmyslovém museu

Mnoho muzeí v současné době žije stým výročím samotného československého státu. Výstav, které se na počet fantastického jubilea konají, bychom na jedné ruce nespočítali. Nedávno k celkovému počtu výstav přibyla další výstava, tentokrát výstava zaměřující se na Krásnou jizbu. Koná se v Praze, konkrétní v Uměleckoprůmyslovém museu, a její celý název zní “Krásná jizba 1927-1948/Design pro demokracii”.

O Krásné jizbě se ví totiž tak málo, přesto je to součást našich dějin. Za jejím vznikem stála Družstevní práce, což byla kulturně-společenská organizace, která působila v Československu konkrétně v letech 1922-1957. Vznikla právě u nás – v Praze – původně jako nakladatelství, jež se zaměřovalo na propagaci československé řemeslné výroby. S tehdy ještě nakladatelstvím spolupracovali mnohé známé osobnosti. Vyjmenovat můžeme například Vladislava Vančuru, Jaroslava Seiferta nebo Adolfa Hoffmeistera.

Pro Krásnou jizbu tvořili především přední výtvarníci, jako byly Antonín Kybal, Bohumil Južnič či Jan E. Koul.