D10 se rozšíří o další pruhy

D10 se rozšíří o další pruhy

Situace na silnicích se výrazně zlepšila, když se konečně po letech opravila dálnice D1. S opravami však dopravní podnik pokračuje dál, rozhodl se nyní zlepšit situaci i na cestě z Prahy do Mladé Boleslavi. O tomto kroku se mluví poslední roky, ale stále se k tomu nikdo neměl. Nyní se však zdá být situace zcela jiná – všechno začíná nabírat na pořádném tempu. Dálnice D10 by měla být rozšířena rovnou o dalších šest pruhů.  

Nová dokumentace týkající se této plánované výstavby byla konečně představena a dopravní podnik v ní zpracoval řadu studií. I když záměr projektu ještě není tak úplně dokončen, zmiňovaná dokumentace představena byla. Zatím to vypadá, že důvodem plánovaného rozšíření dálnice o další pruhy je nárůst intenzity dopravy. Přece jenom denně tudy projede více jak šedesát tisíc automobilů.  

V rámci této plánované přestavby a rozšíření má dojít také k modernizaci několika úseků, konkrétně hlavní trasy, kterou prolíná hned osm mimoúrovňových křižovatek.