Co nás vede k workoholismu? Důvodů je hned několik

Co nás vede k workoholismu? Důvodů je hned několik

Workoholismus je závislost jako každá druhá. I ona totiž může být nebezpečná a nepříznivě se může podepsat na zdraví člověka. Pokud totiž pracujete moc a všechny své činnosti podřizujete své pracovní aktivitě, budete žít ve stresu a také bez svých blízkých. Léčba závislostí není nic lehkého, tím spíš, že si nemusíte být jistí, zda je vaše oddanost práci již závislostí. Proč se lidé stávají workoholiky?

Důvody workoholismu

Jednotlivé důvody workoholismu můžeme rozdělit do několika skupin:

  • Motivační faktor. Tito lidé pracují, protože mají pocit, že by pracovat měli. Práce je přitom ve skutečnosti nebaví.
  • Kognitivní faktor. Workoholik neustále myslí na svou práci, a to i v okamžiku, kdy nepracuje. Je pro něj zkrátka obtížné myslet na cokoli jiného.
  • Emocionální faktor. Pokud workoholik nepracuje, zažívá velmi nepříjemné pocity, jako je například úzkost nebo pocit viny.
  • Behaviorální faktor. Workoholici chtějí pracovat nad rámec toho, co se od nich očekává.

Kdy už se jedná o workoholismus

To ale neznamená, že když je zaměstnanec motivován k práci, kterou chce vykonat dobře a nad rámec očekávání, musí být automaticky workoholikem. Pokud tento člověk dokáže „vypnout“, to znamená doma se dokáže soustředit i na jiné věci, aniž by si vyčítal, že zrovna nepracuje, nejedná se o problém. Člověk, který se může věnovat i něčemu jinému a přináší mu to radost a potěšení, je jen v práci dobře motivován a práce ho baví. Neměla by ho dlouhodobě stresovat nebo mu způsobovat pocity deprese.

Charakteristické rysy workoholiků

Někteří výzkumníci se zaměřili na povahové rysy těch, u kterých byl diagnostikován workoholismus. Tito lidé bývají spíše extroverti. Jsou svědomití a neurotiční. Jejich vztahy s okolím jsou ale spíše slabé. Tyto osoby jsou motivováni možným úspěchem. Často jsou také perfekcionisty. Snaží se úkoly zvládnout co nejlépe a také nejrychleji. Obvykle také touží po pochvale od svých kolegů nebo nadřízených.