Čtvrtá průmyslová revoluce ČR

Čeští zaměstnanci jsou prý nejlépe připraveni na čtvrtou průmyslovou revoluci

V současnosti se lidé rekvalifikují po 20–25 letech, v důsledku probíhající čtvrté průmyslové revoluce to však bude každých pět let. Podobně se také bude zrychlovat i změna typu pracovních dovedností poptávaných zaměstnavateli. Česká republika má napříč celou Evropskou unií nejvyšší účast na celoživotním vzdělávání a programech odborného vzdělávání, což je klíčové pro úspěšnou rekvalifikaci. Česko má zároveň nadprůměrný soulad vzdělávacích programů a požadavků pracovního trhu, což jinak představuje zásadní globální překážku. Za největší problém v tuzemsku se naopak považuje odliv mozků. Vyplynulo to ze studie personální agentury Adecco Group v zemích střední a východní Evropy, která zkoumala postup čtvrté průmyslové revoluce. Ta spočívá zejména v turbulentním technologickém vývoji a zavádění automatizace.

„Zrychlující se tempo technologického a společenského vývoje přetváří obory a obchodní modely zaměstnavatelů. Jedním z důsledků je zkracování životnosti pracovních dovedností zaměstnanců. Studie ukázala, že Česko se v porovnání se zeměmi střední a východní Evropy vyznačuje nadměrným počtem zaměstnanců, kteří mají vyšší vzdělání a kvalifikaci, než vyžaduje jejich zaměstnání. Díky tomu by měli být lépe připraveni na změny, které na pracovním trhu aktuálně probíhají,“ uvádí Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR a SR.

Aktuální technologický pokrok a automatizace procesů nejen ve výrobě přináší na pracovní trh tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci. Ta mimo jiné způsobí, že se budou rychleji proměňovat typy pracovních dovedností poptávaných zaměstnavateli. Z tohoto důvodu bude potřeba rozvinout a zintenzivnit programy celoživotního vzdělávání. „Mnoho profesí, které důvěrně známe, během dvaceti let zcela zmizí. Objeví se však místo nich nové profese, jejichž podobu a náplň si dnes zatím neumíme představit. To vše jde ruku v ruce s nutností přilákat talentované pracovníky ze zahraničí a dlouhodobě je udržet,“ dodává ředitel personální agentury Adecco ČR a SR.

Bude čtvrtá průmyslová revoluce úspěšná?

Studie uvádí, že pro to, aby mohla být čtvrtá průmyslová revoluce úspěšná, bude zásadní jedna schopnost: učit se. V budoucnosti již lidé nebudou vykonávat určitou pracovní činnost na základě svého vzdělání, ale toho, jak budou schopní a ochotní se nadále učit. Dovednosti, které budou potřebné pro v současnosti desetileté děti, aby v budoucnu uspěly na pracovním trhu, zahrnují například řešení problémů, kritické myšlení, kreativitu, emoční inteligenci či vyjednávací schopnosti.

„Nesoulad mezi schopnostmi jednotlivce a poptávkou pracovního trhu se stává hlavní výzvou střední a východní Evropy, která ovlivňuje všechny vrstvy společnosti od produktivity a účinnosti podniků až po současnou a budoucí spokojenost populace. Česko se v porovnání se zbytkem regionu vyznačuje nadprůměrným souladem vzdělávacích programů a požadavků pracovního trhu, výzvou pro české zaměstnavatele je tak zejména udržení pracovní síly v tuzemsku,“ uzavírá Ondřej Wysoglad.

Žebříčky zemí střední a východní Evropy ve vybraných kategoriích za 2Q 2018:

Rozvoj dovedností

Získáni vyššího středoškolského vzdělání

 1. Česká republika
 2. Slovensko

3.-4. Chorvatsko

3.-4. Polsko

 1. Maďarsko
 2. Slovinsko
 3. Bulharsko
 4. Rumunsko
 5. Řecko

 

Účast na vzdělávání nad rámec povinného vzdělání (posledních 12 měsíců)

 1. Česká republika
 2. Slovensko
 3. Slovinsko
 4. Polsko
 5. Chorvatsko
 6. Maďarsko
 7. Řecko
 8. Bulharsko
 9. Rumunsko

 

Účast na programech odborného vzdělávání

 1. Česká republika

2.-3. Chorvatsko

2.-3. Slovensko

 1. Slovinsko
 2. Rumunsko
 3. Polsko
 4. Řecko
 5. Maďarsko

 

Aktivace dovedností

Míra zaměstnanosti čerstvých absolventů

 1. Slovinsko
 2. Česká republika
 3. Maďarsko
 4. Polsko
 5. Slovensko
 6. Rumunsko
 7. Bulharsko
 8. Chorvatsko
 9. Řecko

 

Soulad dovedností

Počet absolventů vysokoškolských programů v zaměstnání vyžadujícím nižší kvalifikaci

 1. Česká republika
 2. Maďarsko
 3. Slovinsko
 4. Chorvatsko
 5. Rumunsko
 6. Slovensko
 7. Polsko
 8. Řecko
 9. Bulharsko

 

Počet zaměstnavatelů, kteří očekávají zastarávání dovedností za pět let

 1. Bulharsko
 2. Rumunsko
 3. Maďarsko
 4. Řecko
 5. Polsko
 6. Slovensko
 7. Chorvatsko
 8. Česká republika
 9. Slovinsko

 

Počet podzaměstnaných (zaměstnaných na částečný úvazek)

 1. Česká republika
 2. Bulharsko
 3. Slovensko

4./5. Chorvatsko

4./5. Maďarsko

 1. Polsko
 2. Slovinsko
 3. Řecko
 4. Rumunsko

 

Strukturální nezaměstnanost

 1. Polsko
 2. Rumunsko
 3. Bulharsko

4.-5. Slovinsko

4.-5. Maďarsko

 1. Slovensko
 2. Řecko
 3. Česká republika
 4. Chorvatsko

 

 

Dlouhodobá míra nezaměstnanosti

 1. Řecko
 2. Chorvatsko
 3. Slovensko
 4. Bulharsko
 5. Slovinsko

6.-7. Polsko

6.-7. Maďarsko

 1. Rumunsko

9. Česká republika