pojištění domu v Praze

Čeho se lidé bojí a co pojišťovny skutečně řeší? A jak nemovitost v Praze pojistit levněji?

K nejčastějším chybám, kterých se Češi dopouští v souvislosti s nastavením majetkového pojištění, patří špatný odhad hodnoty majetku. Zároveň si nehlídají aktuálnost smluv a nemají přehled o pojistných podmínkách. České pojišťovny přitom ročně řeší desítky tisíc pojistných událostí a vyplácí pojištěncům miliardy korun.

Podle statistik si Češi váží svého majetku více než v minulosti. Svědčí o tom poměrně výrazný skok v počtu sjednaných smluv pojištění domácnosti a nemovitosti. Přesto dělají zbytečné chyby a v případě pojistné události je jim ze stanoviska pojišťovny do pláče.

Největší přešlapy souvisí s naceněním majetku, od jehož výše se odvíjí cena pojistného. Mnozí pojištěnci – ve snaze ušetřit – si vybavení domova cení na podstatně nižší částku. Dochází k podpojištění a pojišťovna jim pak vyplatí pouze poměrnou část a nikoliv odškodnění v plné výši.

Cenu pojištění obvykle ovlivňuje také lokalita. Některé pojišťovny však na adresu pojištěnce neberou zřetel a na pojistné nemá vliv, zda jde o pojištění domu v Praze, nebo na vesnici. Patří k nim například ERGO pojišťovna, která navíc vypočítává pojistné na základě obytné plochy. Ke zmíněnému podpojištění tak v podstatě nemůže dojít.

pojištění domu v Praze

Z dlouhodobých statistik vyplynulo, že si Češi sjednávají online pojištění domu či bytu především z obavy před ohněm. Požáry přitom nejsou zdaleka nejčastější příčinou pojistných událostí. Mnohem více škod způsobí voda.

Kromě pojištění domácnosti a nemovitosti v posledních se v posledních letech zvýšil zájem o pojištění odpovědnosti. Praktické pojištění slouží ke krytí škod, kterých se pojištěnec dopustí na majetku a zdraví třetích osob. Zmíněná ERGO ho nabízí zdarma k balíčku majetkového pojištění Bezpečný domov Plus.