Bez povolení demolice nepůjde. Nebo ano?

Bez povolení demolice nepůjde. Nebo ano?

Potřebuji zdemolovat starý trouchnivějící domek, který mi stojí na zahradě. Přání nebo úkol, který se možná týká i vás. Pokud je součástí vašeho majetku stará kůlna, ruinující se stavba nebo jenom stará stáj pro zvířata, která je léta nevyužívána, je načase danou nemovitost srovnat se zemí. Ovšem můžete se do toho pustit svépomocí, aniž by o tom věděl příslušný stavební úřad?

Povolení není vždy nutností

Mezi lidmi koluje jeden mýtus, a sice do demolice se nemůžete pustit ve chvíli, kdy nemáte sjednané povolení. Jenže ve skutečnosti není povolení vždycky potřeba. Pokud jste rodinný domek postavili i bez příslušného povolení, pokud vám na stavbě neasistoval stavební dozor, stačí demoliční práce pouze ohlásit. Nemusíte čekat na konečný verdikt stavebního úřadu, který práce na nějakou dobu pozastaví. 

Jestliže jste však pokládali jednu cihlu na druhou za dohlížení vystudovaného člověka a měli jste sjednané stavební povolení, bez povolení nemovitost nebudete moct se zemí srovnat, bohužel. 

Když ve zdech koluje azbest

Povolení potřebujete i v případě, že ve zdech vašeho domu koluje azbest. Sice dnes mluvíme o materiálu, jehož používání je zakázáno, na druhou stranu stále existuje řada nemovitostí, které azbest obsahují a které ještě zbourány nebyly. Důvod k tomu byl prostý – když se do azbestu nijak nezasahuje, není pro člověka nebezpečným. Jenže když se zahájí demoliční práce, materiál se nebezpečím stává a může způsobit řadu nepříjemných onemocnění. 

Bohužel v případě bourání nemovitostí obsahujících azbest není vždy jisté, jestli se žádosti vyhoví či nikoliv. Jak už bylo několikrát zmíněno, mluvíme o velice nebezpečném materiálu, s nímž se musí nakládat opravdu opatrně. Je to jiné, než běžná demolice, kde je možné i drcení suti přímo na místě stavby. Zpravidla se takové nemovitosti demolují za přítomnosti specializované firmy, která moc dobře ví, jak ho zlikvidovat.